Игра 26/11/2018-07/12/2018

Игра 26/11/2018-07/12/2018
26 ноември 2018

Познай трите града и спечели шал по избор от Категория Дамски/мъжки шалове

Условията на играта са ТРИ:

 1. Харесай страницата ни във Facebook, ако вече ни си го направил/а
 2. Сподели публикацията с играта на твоята стена
 3. Напиши в коментар на публикацията твоите предположения за трите посочени града.

Един от Вас ще спечели страхотен дамски или мъж шал по избор от www.dvstylle.com

Победителят ще бъде изтеглен на случаен принцип на 07.12.2018 г. и обявен на страницата ни във Facebook https://www.facebook.com/dvstylle/ . Участват само изпълнилите трите условия!

Пълни условия

Официалните правила на промоцията /играта/ ще бъдат достъпни за целия период на продължителността й на адрес: https://www.dvstylle.com/bg-news-details-3.html  Организаторът на промоцията си запазва правото да допълва или променя Официалните Правила, като промените влизат в сила само след оповестяването им на Интернет адрес:https://www.dvstylle.com/bg-news-details-3.html 

Период на промоцията /играта/: 26.11.2018 г. – 07.12.2018 г.

Право на участие:

 1. Промоцията /играта/ е отворена за участие на всички физически лица с местоживеене в България, с възраст над 18 години.
 2. Организаторът има неотменимото право да прекрати Промоцията по всяко време, обявявайки това в съответствие с точка I, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на Правилата или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация и не се допуска връщане на продукти.
 3. Участвайки в тази игра, участниците приемат да се ангажират с тези Официални Правила и задължително да спазват техните условия.

Условия на играта:

 1. ХАРЕСАЙТЕ страницата ни във FACEBOOK, ако вече ни си го направил/а
 2. СПОДЕЛЕТЕ публикацията публично!
 3. НАПИШИ в коментар на публикацията твоите предположения за трите посочени града.

Забранено е постът да съдържа вулгарни, нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адресна конкретни лица или групи, и други. Регистрации на такива текстове ще бъдат автоматично дисквалифицирани от Играта. Организаторът запазва правото си да дисквалифицира и всяка регистрация, която според него не отговаря на условията на Играта.

Организаторът не носи отговорност за публикуваните от участници коментари, включително, но не и ограничително под формата на текст с име и описание/снимка/видео/фейсбук или друг линк, както и за авторските права над тях.

Награда:

 1. Един брой дамски или мъжки шал по избор от страна спечелилия. Изборът може да бъде направен след като спечелилият участник бъде избран, от наличните към момента продукти на сайта dvstylle.com

Профилът на печелившия участник ще бъде публикуван на https://www.facebook.com/dvstylle/ Всеки печеливш трябва да подаде своите данни за доставка (телефон, име и адрес и имейл) като лично съобщение към Facebook профила. Ако печелившият не потвърди наградата си след получаване на известието в срок от 10 дни, губят правото си да получат наградата. В този случай, ще бъде изтеглен друг участник.

 1. Организаторът не носи отговорност ако спечелилият участник е пропуснал да забележи съобщението за спечелването на наградата и/или не е сторил това в 10-дневния срок за потвърждение.
 2. Забранено е използването на всякакви методи, които по един или друг начин добавят регистрации "автоматично" вместо Участниците и други подобни злоупотреби. Всеки Участник, който се опита да наруши или наруши правилата на активността ще бъде автоматично дисквалифициран от Организатора. Нарушение изрично включва действия за: а) получаване на повече от една регистрация от едно лице и от един профил във Facebook; б) използване на повече от един Facebook профил от едно и също лице за участие в активността; в) използването на техники и/или технологии, които изменя елемента на лично и индивидуално участие на съответното физическо лице в активността; г) всяко друго действие, което променя механизма за участие активността или увеличава шансовете за печалба на някой участник извън описания механизъм в настоящите Правила. Решението за дисквалификация е изцяло на Организатора, като Организаторът не дължи обяснение за начините на определяне на опит за нарушаване или реално нарушение на правилата на активността.

Раздаване на наградите:

 1. Наградата ще бъде доставена безплатно с куриер в срок от 2 работни дни след получаване на данните за доставка от печелившия участник
 2. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда.

Обработване на лични данни:

 1. Всички лични данни ще бъдат третирани като конфиденциална информация, съгласно действащата нормативна уредба по отношение защита на личните данни.
 2. Включвайки се в настоящата игра, участниците предоставят доброволно личните си данни (имена, телефон, e-mail, адрес или други) и дават съгласието си тези данни да бъдат използвани (събирани и администрирани) от „ДВ Стайл“ ЕООД , както и техните подизпълнители, само за цели свързани с тази игра, информиране на участниците за бъдещи активности и игри, организирани от „ДВ Стайл“ ЕООД , както и разпространение на награди.

Отговорност:

 1. Организаторът на промоцията /играта/ не е длъжен да води кореспонденция за непечеливши претенции, при изтичането на срока на промоцията/играта/ или по други подобни поводи
 2. Организаторът не носи отговорност при възникване на форсмажорни обстоятелства и/или срив в информационните си системи, които възпрепятстват реализацията на съответната игра и/или доставката на награди.
 3. Евентуално възникнали спорове между Организатора на промоцията /играта/ и участници в нея се решават чрез преговори или в краен случай при невъзможност да се постигне съгласие – чрез намесата на компетентните органи.
 4. Компанията „Facebook“ е напълно освободена от всякаква отговорност относно настоящата промоция/игра/. Промоцията по никакъв начин не се спонсорира и/или администрира от Facebook.

„ДВ Стайл“ ЕООД си запазва правото да промени периода на промоцията /играта/, ако поради непредвидени обстоятелства като забавяне на промоционални материали, срив в информационните си системи, или други, не може да активира промоцията

8 януари 2019
Уникалността на кадифето

Факти и история за кадифето. Ценни съвети за поддръжка и съхранение.

прочети още
7 януари 2019
Суитчърът: история и тенденции

Кога се появява за първи път, как и с какво да се съчетае, как да направиш своят избор. Множество въпроси с лесен отговор. Прочети тук...

прочети още
24 ноември 2018
Зодията и нейният камък

Кратко ръководство в помощ при избора на бижу за теб или любимият човек.

прочети още
28 октомври 2018
D art V design

Малко, но полезна информация за нас.

прочети още
17 декември 2018
Безплатна доставка

Безплатна доставка да избрани продукти в периода: 17/12/2018-19/12/2018

прочети още