За нас

“ДВ Стайл” ЕООД е търговско дружество с ЕИК:205349926, със седалище в гр. София 1233, р-н Сердика, Фондови жилища5, ап.100, което създава и поддържа електронния магазин, допуска ПРОДАВАЧИ да предлагат и продават стоки в магазина и определя настоящите Общи условия, при които се продават стоките.

“ДВ Стайл” ЕООД има пълните права едностранно да променя съдържанието на интернет сайта, както и начините на достъп до него.